Ochrana Osobních Údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro www.hybaskova.art

Úvod Vítáme vás na www.hybaskova.art, a děkujeme vám za vaši důvěru. Jsme odhodláni chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se našich zásad nebo našich postupů ohledně vašich osobních údajů, kontaktujte nás na katerina@hybaskova.art.

Tento dokument „Zásady ochrany osobních údajů“ popisuje, jak používáme a chráníme informace, které nám poskytnete, když navštívíte a používáte www.hybaskova.art

Jaké informace shromažďujeme? Shromažďujeme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Příklady zahrnují:

  • Jméno a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
  • Jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete při používání našich služeb nebo během komunikace.

Jak používáme vaše informace? Používáme shromážděné informace v několika účelech:

  • Poskytování, provozování a udržování našeho webu
  • Zlepšení, přizpůsobení a rozšiřování našeho webu
  • Rozumění a analýze, jak používáte náš web
  • Vývoj nových produktů, služeb, funkcí a funkcionality

Jak uchováváme vaše informace? Vaše informace jsou uchovávány bezpečně a jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením. Používáme přiměřená technická a organizační opatření pro jejich ochranu.

Komunikace a marketing Pokud jste se rozhodli přijímat marketingové zprávy od nás, můžeme vás občas kontaktovat s informacemi o našich produktech a službách. Máte možnost se kdykoli odhlásit z našich komunikačních služeb.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů Máte právo přístupu, opravy, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit toto právo, kontaktujte nás prosím.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů Vyhražujeme si právo změnit tyto zásady kdykoliv. Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny na našem webu. Vaše pokračující používání našich služeb po zveřejnění změn znamená, že jste tyto změny přijali a souhlasíte s nimi.

Kontaktujte nás Pokud máte jakékoli otázky nebo připomínky ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na katerina@hybaskova.art

error: Content is protected !!