GALERIE

" Současné umění od Kateřiny Bykat Hybáškové"

Kde se abstraktní expresionismus, prvky street artu a experimenty spojují do osobního stylu.

Pro mě je umění neustálým procesem objevování a překračování tradičních hranic. Prioritou pro mě není estetická stránka díla, ale spíše myšlenka nebo koncept, který stojí za ním. Díky abstraktnímu expresionismu, který vyzdvihuje spontaneitu a automatické tvůrčí procesy, mohu pronikat do nejhlubších vrstev lidské psychiky a emocií. Dávám přednost spontánnímu vyjádření a intuitivní tvorbě před pevnými formami. Neomezuji se na jediný styl nebo médium. Místo toho se vydávám na cestu neustálého experimentování

Ochutnávka mého umění

Pár fotek s mými sběrateli

KONTAKT